Õppesõit Palamuse lasteaeda Nukitsamees

03 okt
0 comment

15.09.2017.a toimus meie pedagoogide õppesõit Palamuse lasteaeda Nukitsamees. Seega algas SA Innove poolt toetatud projekt “Õuesõppe süsteemi loomine Narva Lasteaias Käoke õppekava arendamise ning meeskonnatöö tõhustamise abil”. Vaatamata vihmasele ilmale saime me vaadata, kuidas Palamuse lasteaias korraldatakse õppetegevused õues erinevates rühmades. Vaatasime, kuidas 5-6-aastased lapsed õppisid ära tundma erinevate puude lehte, jutustasid nendest luuletusi ning joonistasid lehtede abil. 6-7-aastased lapsed rääkisid õpetajatega sellest, kuidas kasvavad juurviljad, A- tähest ja häälikust, lahendasid erinevaid ülesandeid. Eriti meeldis meile see, millega lapsed joonistasid A-tähte. Kujutage ette: PORIGA, mis oli oranzi värviga segatud! Lastele väga meeldis ning oli näha, et nende jaoks on see loomulik asi. Palamuse lasteaia õpetajad kasutasid loovalt ja osavalt kõike seda, mida ümbritsev keskkond ja loodus neile pakub ning laste jaoks õppetegevused ja ülesanded olid väga loomulikud ja huvitavad.

Suur tänu lasteaia direktorile Marika Merusk ja õppealajuhatajale Amina Põldaru sooja vastuvõtu eest. Ümarlaua taga rääkisid nad meile sellest, kuidas lasteaias õuesõpe on korraldatud, näitasid, milliseid materjale nad kasutavad, tutvustasid meile ka nende poolt loodud töövihikuid. Koos Marika ja Aminaga saime me nautida Palamuse ilu, käima Luua Arboreetumis.

Suur tänu Palamuse lasteaia Nukitsamees kollektiivile, et nad jagasid meiega oma teadmisi ja kogemusi ning suurepäraste kingituste eest (töövihikud), mida me saame oma tegevuses kasutada. Palju parem on üks kord näha, kui sada korda kuulda!

Kannatamatult ootame järgmist kohtumist!

Leave your thought