Spordiprojektid

2019. a. projekt

Tervis on kõige kallim vara!

Projekt “Tervis on kõige kallim vara!” sai toetuse Narva Linna Sotsiaalabiameti poolt. Soetatud summa – 275,10 euro. Projekti kestvus: 23.10 – 22.11.19

Projekti eesmärgid:

 • hoida ja tugevdada laste tervist ning soodustada nende igakülgset arengut.
 • laiendada laste, lastevanemate ja töötajate teadmisi tervislikust eluviisist ja füüsilise aktivsuse kasust;
 • Kogu lasteaia pere värskes õhus liikumisesse kaasamine.

Projekti raames olid korraldatud ja edukalt läbiviidud järgmised tegevused:

lastevanematega võistlused lauatennises, kepikõnd Äkkekülas, spordi meelelahutused õues.

Eraldatud raha olid kasutatud järgmise varustuse soetamiseks:

väikesed pallid, koonused estafeetide jaoks, spordi rada (saali komplekt).

Tegevuste korraldajad ja läbiviijad on lasteaia liikumisõpetajad: Natalja Nilova, Marina Tšernomorskaja.

2017. a. projekt

Käokese tervisetunnid

Projekt “Käokese tervisetunnid” sai toetuse Narva Linna Sotsiaalabiameti poolt. Projekti üldeelarve oli 473,38 euro, millest 413, 66 on Narva Linna Sotsiaalabiameti toetus ning 60,80 – lasteaia omafinantseerimine.

Projekt toimus lasteaias perioodil 27.11 – 01.12.17.

Projekti “Käokese tervisetunnid” eesmärgid:

 • hoida ja tugevdada laste tervist ning soodustada nende igakülgset arengut;
 • luua eeldusi ja tingimusi, mis toetavad laste ja lasteaia personali heaolu ning tervist;
 • taedmiste ja oskuste kasv;
 • lõõgastusharjutuste kasutamine õppetöös, hingamistehnika harjutamine.

Projekti raames korraldasime:

 • igapäevane hommikuvõimlemine;
 • Äkkekülas spordikäigud ja võistlused (rühmad Liblikad, Mesimummud);
 • Narva Promenaadil kepikõnd (rühm Sipelgad);
 • Lõõgastusharjutused ja hingamistehnika (rühmad Jaaniussikesed, Lepatriinud, Teokesed);
 • Lauatennise tunnid ja võistlus (spordikooli treeneri V. Petrov juhendamisel);
 • Tervisliku toidu valmistamine. Praktikum (lasteaia personal).

Pojekti raames oli soetatud varustus: kepid, lauatennise komplektid, pallid, padjakesed lõõgastuseks.

Ürituste korraldaja ja läbiviija – liikumisõpetaja Natalja Nilova.

2016. a. projekt

Terve olla väga hea, seda, sõber, meeles pea!

Projekt „Terve olla väga hea, seda, sõber, meeles pea!“ sai toetuse Narva Linna Sotsiaalabiametilt konkursi “Tervis 2016. Tervislik eluviis“ raames. Projekti üldeelarve oli 441,28 euro, millest 383,40 euro on Narva Linna Sotsiaalabiameti toetus ning 57,88 – lasteaia omafinantseerimine.

Projekt toimus lasteaias perioodil 28.11-2.12.2016.a

Projekt oli mõeldud Narva lasteaias Käoke käivatele lastele vanuses 2. -7.a, nende vanematele ning lasteaia töötajatele.

Projekti „Terve olla väga hea, seda, sõber, meeles pea!“ eesmärk on suurendada tervislikke valikuid tegevate ja liikumisharrastusega tegelevate laste ja täiskasvanute arvu (lastevanemad ja lasteaia töötajad) ning soodustada nende tervislikku eluviisi.

 • Edastada liikumis-, toitumis- ja tervisealast infot Narva lasteaias Käoke kõigile käivatele lastele ja nende vanematele infostendide ja ühisürituste kaudu.
 • Toetada laste, lastevanemate ja töötajate soov aktiivsemalt liikuda igapäevases elus ning jälgida tervisliku eluviisi põhimõtteid;
 • Toetada tervisliku eluviisi ja tervisliku toitumise harjumuste kujundamist alates varajasest east.
 • Informeerida rohkem kui 350  Narva elanikut (Narva lasteaia Käoke lapsed, lastevanemad ja töötajad) kehalise aktiivsuse positiivsest mõjust infostendide ja arenguvestluste kaudu.
 • Kaasata lapsi tervist edendatavatesse üritustesse projekti raames Äkkekülas ja lasteaias Käoke: kepikõnd, lauatennise võistlused.
 • Alates sõimerühmadest kavandada tegevusi lähtudes tervise edendavate pritsiipidest.

Projekti tegevused:

 • Projekti nädala hommikud algasid hommikuvõimlemisega. Lapsed, lastevanemad, töötajad kohtusid huvitavate tegelastega (Fiksikud), kes jutustasid projekti osalejatele tervisliku eluviisi põhimõtetest ja liikumise positiivsest mõjust. Üheks hommikuvõimlemise eesmärgiks oli lampjalgsuse ennetamine: kasutasime mängulises vormis erinevaid varustusi jalgade masseerimiseks ja jalalihaste treenimiseks. Läbiviija: Natalja Nilova (liikumisõpetaja).
 • Kepikõnd Äkkekülas. 6 -7- aastased lapsed koos vanemate ja õpetajatega (rühmad Kiilikesed, Kuldkalake. 40 last, lapsevanemad ja lasteaia töötajad). Jutustasime füüsilise aktiivsuse positiivsest mõjust tervisele ning mängisime liikumismänge. Läbiviija: Natalja Nilova (liikumisõpetaja).
 • Näitasime samuti, et ka halva ilma tõttu ei tohi liikumisest loobuda ja istuda diivanil: korraldasime lasteaia spordisaalis lauatennise võistlusi: 5 – 6- aastased lapsed lastevanemate vastu (Rühm Sipelgad. 18 last, õpetajad ja lapsevanemad).

Läbiviija: Natalja Nilova (liikumisõpetaja), rühma õpetajad.

 • Sõimerühmade väiksemate laste jaoks on kõige huvitavam liikumismänge mängida. Jalutusussi abil mängisime värskes õhus koos liikumisõpetajaga, õppisime säilitama kõndides ja joostes sihi ja tasakaalu, sooritama harjutusi aktiivselt. Jalutusussi abil sooritasime ka lihtsamaid harjutusi lampjalgsuse ennetamiseks. Läbiviijad: Natalja Vorontšihhina (muusikaõpetaja), Natalja Nilova (liikumisõpetaja), sõimerühmade õpetajad.
 • Lasteaia kollektiivi meelelahutusüritus „Tervislik toit – ei ole nii keeruline“. Valmistasime koos kollegidega tervislikuid roogasid ning kujundasime tervisliku eluviisi moodustavaid harjumusi.

Läbiviija: Olga Jevgrafova (lasteaia õppealajuhataja).

 • Projekti kestvuse ajal vesteldi kõikides rühmades tervisliku eluviisi vajalikusest.
 • Toimus laste kollektiivtööde näitus teemal: „Söön tervislikult!“.