M.Õ.J.U. kool

M.Õ.J.U. kool lahti seletatakse järgmiselt: M. – mängime, Õ – õpime, J – jalutame, U – uurime. Aktiivõppe, õuesõpe- ja avastusõpe meetodite kasutamisel õpivad lapsed oma kodukoha loodust armastama ja hoidma, suhtuma ümbritsevasse hoolivalt ja käituma seda säästvalt, mõistma inimese mõju loodusele ning väärtustama loodusvarasid. 2016.a. juunis  olid korraldatud esimesed M.Õ.J.U. suvekooli tunnid. Nendest said osa ka Narva teiste lasteaedade  lapsed.

M.Õ.J.U. kooli tunnid andsid lastele teadmisi kodukoha taimetest ja putukatest, looduse tähendusest ja selle hoiu tähtsusest. Laste aktiivse osalusega olid arutletud ja välja töötatud metsades käitumisreegleid sh ka ohutusreegleid. Koos õpetajatega koostasid lapsed herbaariumi lasteaia territooriumil kasvavatest taimedest.

M.Õ.J.U. suvekool on mõeldud keelekümlusrühma lastele vanuses 5 – 7.a. M.Õ.J.U. kooli teemad on kodukoha loodus, keskkonnakaitse põhimõtted ja looduskaitse teadmised. M.Õ.J.U. kooli teoreetilised ja praktilised tegevused korraldatakse õues.

Jõuluajal (detsembri kuus) toimub M.Õ.J.U. päkapikkudekool. Päkapikkudekoolis valmistame piparkooke, räägime lastega tähistamise traditsioonidest ja kommetest.