M.Õ.J.U. kool

M.Õ.J.U. kooli nimetus seletatakse lahti järgmiselt: M. – mängime, Õ – õpime, J – jalutame, U – uurime. Aktiiv-, õues- ja avastusõppe meetodite kasutamisel õpivad lapsed oma kodukoha loodust armastama ja hoidma, suhtuma ümbritsevasse hoolivalt ja käituma seda säästvalt, mõistma inimese mõju loodusele ning väärtustama loodusvarasid. 2016.a. juunis  olid korraldatud esimesed M.Õ.J.U. suvekooli tunnid. Nendest võtsid osa ka Narva teiste lasteaedade  lapsed (Narva Lasteaiad Tareke, Kirsike, Tuluke).

M.Õ.J.U. kooli tunnid andsid lastele teadmisi kodukoha taimetest ja putukatest, looduse tähendusest ja selle hoiu tähtsusest. Laste aktiivse osalusega olid arutletud ja välja töötatud metsades käitumisreegleid sh ka ohutusreegleid. Koos õpetajatega koostasid lapsed herbaariumi lasteaia territooriumil kasvavatest taimedest.

M.Õ.J.U. suvekool on mõeldud lastele vanuses 5 – 7.a. M.Õ.J.U. kooli teemad on kodukoha loodus, keskkonnakaitse põhimõtted ja looduskaitse teadmised. M.Õ.J.U. kooli teoreetilised ja praktilised tegevused korraldatakse õues.

Juuni 2016 – M.Õ.J.U. kooli teema “Taaskasutus ja keskkonnahoid”

Juuni 2017 – M.Õ.J.U. kooli teema “Vesi meie ümber”

Juuni 2018 – M.Õ.J.U. kooli teema “Magnetväli”

Juuni 2019 – M.Õ.J.U. kooli teema “Looduspargi seiklused. Äkkeküla avastamine”

Juuni 2020 – M.Õ.J.U. kooli teema “Õhu võlu”

Juuni 2021 – M.Õ.J.U. kooli teema “Aiatööd lasteaias”

Juuni 2022 – M.Õ.J.U. kooli teema “Õueõpe” (kooli raames toimus ka seminar lasteaedade õpetajatele)

Juuni 2023 – M.Õ.J.U. kooli teema “Reis ümber maailma”