Erasmus+

Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm.
Selle hinnanguline eelarve on 26,2 miljardit eurot.
Ajavahemikku 2021–2027 hõlmavas programmis pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemise edendamisele demokraatlikus elus.

Selle kaudu toetatakse Euroopa haridusruumis, digiõppe tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi. Programmi abil:

  • toetatakse ka Euroopa sotsiaalõiguste sammast;
  • rakendatakse ELi noortestrateegiat 2019–2027;
  • edendatakse spordis Euroopa mõõdet.

2021. aasta kevadel me kirjutasime projekti, mis oli toetatud Erasmus+ programmi poolt summas 25 100 euro. Meie projekt “Pedagoogide M.Õ.J.U.” oli suunatud lasteaia pedagoogide õues- ja projektiõppe valdkonna teadmiste täiendamisele ja Euroopa riikide parimate pedagoogiliste praktikatega tutvumisele. Selle projekti raames korraldasime kaks õpirännet Sloveeniasse ja Hispaaniasse, riikidesse, kus need õppesuunad on väga populaarsed. 4 õpetajat läbisid õuesõppe koolituse Malagas, Hispaanias, 6 õpetajat ja 2 juhtkonna liiget läbisid koolituse Sežanas, Sloveenias. Tutvusime nende riikide haridussüsteemide eripäradega, õues- ja projektiõppe metoodika eelisega, võrreldes klassikaliste õppemeetodite kasutamisega. Huvitav kogemus, põnev elamus!