Erasmus+

Mis on Erasmus+?

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm.
Selle hinnanguline eelarve on 26,2 miljardit eurot.
Ajavahemikku 2021–2027 hõlmavas programmis pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemise edendamisele demokraatlikus elus.

Selle kaudu toetatakse Euroopa haridusruumis, digiõppe tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi. Programmi abil:

 • toetatakse ka Euroopa sotsiaalõiguste sammast;
 • rakendatakse ELi noortestrateegiat 2019–2027;
 • edendatakse spordis Euroopa mõõdet.

 

 • 2021. aasta kevadel me kirjutasime projekti, mis oli toetatud Erasmus+ programmi poolt summas 25 100 euro.  Meie projekt “Pedagoogide M.Õ.J.U.” oli suunatud lasteaia pedagoogide õues- ja projektiõppe valdkonna teadmiste täiendamisele ja Euroopa riikide parimate pedagoogiliste praktikatega tutvumisele. Projekti nr. 2021-1-EE01-KA122-SCH-000015185 kaasrahastab Euroopa Liit. Selle projekti raames korraldasime kaks õpirännet Sloveeniasse ja Hispaaniasse, riikidesse, kus need õppesuunad on väga populaarsed. 4 õpetajat läbisid õuesõppe koolituse Malagas, Hispaanias, 6 õpetajat ja 2 juhtkonna liiget läbisid koolituse Sežanas, Sloveenias. Tutvusime nende riikide haridussüsteemide eripäradega, õues- ja projektiõppe metoodika eelisega, võrreldes klassikaliste õppemeetodite kasutamisega. Huvitav kogemus, põnev elamus!

 

 • 2022. aastal sai meie lasteaed Erasmus+ poolt rahalise toetuse „Narva Lasteaia Käoke töötajate eripedagoogiliste kompetentside arendamine“ projekti teostamisele. Projekt nr. 2022-1-EE01-KA122-SCH-000076479 toimus Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Projekti  Rahalise toetuse summa on 25 800 eurot.

Projekti eesmärgid:

 • Lasteaias on loodud erivajadustega lapsi toetav võrgustik.
 • 12 töötajat on omandanud kaasava hariduse meetodeid ning jagavad teadmisi teistega.

Projekti õpiväljundid:

 • kuidas kaasata erivajadustega last õppetegevusesse?
 • euroopa riikide haridussüsteemid ja kaasava hariduse näidised;
 • laste erivajaduste klassifikatsioon;
 • keerulised situatsioonid õppeprotsessis;
 • töö lapsevanematega, kuidas saavutada tulemust ja edu?
 • erivajadustega lapse ühiskonnas sotsialiseerumine.

Antud projekti raames toimusid koolitused järgmistes riikides: Soome, Hispaania, Holland, Itaalia, Horvaatia, Sloveenia.

12 pedagoogi sai täiendavat koolitust eripedagoogika valdkonnas ning tutvusid euroopa riikide haridussüsteemidega. Õpetajad said palju teadmisi, oskusi ja õppematerjale, mida kasutavad praegu igapäevases pedagoogilises töös.