Lastekogu

2021. aasta jaanuarist tegutseb meie lasteaias Lastekogu. Enne seda oli juba lasteaias Õppenõukogu ja Hoolekogu, kuhu kuuluvad targad, täiskasvanud inimesed. Ja hakkasid need targad, täiskasvanud inimesed arutlema, kuidas kaasata lapsi lasteaia arendustegevusesse ja tegevuste kavandamisesse, kuna lapsed on lasteaias kõige tähtsamad tegelased. Nii sündis neil Lastekogust idee. Lastekogus osalevad igast aiarühmast valitud esindajad. Lastekogu arutab läbi lasteaiaelu eri aspekte ja pakub mõtteid ja ideid õppe- ja vabategevuste läbiviimiseks. Lapsed on asjalikud ning arukad ja neid tasub kuulata! Meie kogemus näitab, et lastega saab ka keerulistest teemadest rääkida. Esimeste koosolekute teemad olid ürituste ja kuutegevuste planeerimine. Nüüd, aga kaasame lapsi Rohelise kooli programmi tegevuste kavandamisesse ja arutleme nendega eesti keelsele haridusele üleminekut. Iseseisva, vastutustundliku ja julge inimese kujundamine algab lapse kuulamisest!

Lastekogu vorm on koosolek. Lasteaia direktor kutsub kokku koosoleku vähemalt 3 korda aastas. Iga rühma lapsed ise valivad kes neid esindab Lastekogus. Uute esindajate (või vanade esindajate, kui lapsed nii otsustavad) valimine toimub igas rühmas enne iga Lastekogu koosoleku kokku kutsumist.

Нет описания фото.