KIK projektid

Meie lasteaed aktiivselt osaleb projektitegevuses ning selle tegevuse raames teeb tihedat koostööd KeskkonnaInvisteeringute Keskusega (KIK). Kirjutame loodusteaduse-, keskkonnateadlikkusega seotud projekte ning saame toetuse nende projektide läbiviimiseks.

2017-2018 õa. KIKi toetamisel oli korraldatud Narva lasteaedade jaoks keskkonnateaduslik projekt, kus lapsed said teada rohkem oma linna loodusparkidest ja nende elanikutest. Avastasime maailma aktiivsete meetodite kasutamisel (03.05.18).

2017-2018 õa. korraldasime oma esimest korda projekti. “Sipelgas Ferda vähendab prügi” projekti raames käisime koos vanemate lastega Iisaku Looduskeskuses (10.05.18), kus saime teada kuidas õigesti prügi sorteeritakse.

2021-2022 õa. viisime läbi KIKi toetamisel meie teiste projekti nimega “Meie looduse rikkus”. Õppekäik toimus jälle Iisaku kandis. Õppekäigu teema sel korral oli “Puude elurikkus ja eluring”.  See õppekäik ja projekt tervikuna aitas meid tundma, et meie ümber on nii palju huvitavaid ja imelikke asju! Meid ümbritsevad puud võivad rääkida paljudest asjadest! Põhjalikumalt saab lugeda meie kodulehe osas “Uudised”.