Lasteaiast lahkumine

Lasteaiast lahkumine

Lasteaiast lahkumine toimub Narva Linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/416012013065 ).

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem direktorile vastavasisulise avalduse kas e-posti või posti teel või täidab see kohapeal.

Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa ning toidukulu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.