Järelevalve aktid

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium. Munga 17, Tartu 50088, tel.: 73502222, e-post: hm@hm.ee