CLIKIS-Network

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks vähendada süsinikuemissioone 40% aastaks 2030 ning 80-90% aastaks 2050, eelkõige läbi taastuvenergia ning energiatõhusamate lahenduste. Toidu kliimamõju on võrreldav nii eluaseme kui transpordisektori näitajatega, kuid erinevalt auto kütusekulust ei ole see nii selgelt nähtav. Toidu süsinikujälg koosne mitmest otsesest ja kaudsest faktorist: vihmametsade raadamine lihaloomade sööda või soja kasvatamiseks, loomade metaanieritamine, toidu jahutamisele kasutatav energia, kunstlike väetiste kasutamine, toidujäätmete hulk ning see, millise teekonna toit meie lauale jõudmiseks on läbinud.

Clikis Network - RED FORK

Projekti “CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid” eesmärgiks on näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik keskkonnamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kõrgekvaliteetset ning taskukohast toitu.

Projekt pakub kaheksale Eesti lasteaiale (sh. meie lasteaed) ja koolile võimalust analüüsida oma köögi seadmeid, menüüd, toiduvalmistamise praktikaid ning jäätmekäitlust, tutvustades keskkonnasõbralikumaid alternatiive seal, kus on arenguruumi.

Köökide analüüsiks kasutatakse 19 aspektist koosnevat CLIKIS-meetodit, mis hindab:

  • seadmete efektiivsust;
  • köögi energiatarvet;
  • personali käitumist ning praktikaid;
  • jäätmete teket ning sorteerimist;
  • menüüd ning pakutavate toitude kliimamõju.

Kogu protsessist on oodatud osa võtma lisaks toitlustajale ning köögipersonalile ka lasteaiajuht, õpetajad, hoolekogu ning ka muud huvitatud osapooled. Projekt katab kogu Eesti, kaasatud on Tartu, Tallinna ja Narva linnavalitsuste spetsialistid ning eksperdid Pärnust, Viljandist ja Võrust.

Rohkem infot:

MTÜ Eesti Roheline Liikumine