Õuesõppe süsteemi loomine Narva Lasteaias Käoke

Õuesõppe süsteemi loomine Narva Lasteaias Käoke õppekava arendamise ning meeskonnatöö tõhustamise abil

Sihtasutus Innove toetas meie lasteaia projekti ning eraldas 2290 eurot selle teostamiseks perioodil 15.09.2017-15.02.2018.

Projekti eesmärgid:

 1. On loodud õuesõppe korraldamise süsteem, mis on juurutatud lasteaia õppekavasse ning töösse.
 2. Õuesõpe on õppetegevuse korraldamise üks prioriteetsetest viisidest, õuesõppe tegevuste osakaal suureneb (see tegevus on kajastatud ka lasteaia arengukava 2015-2020 tegevuskavas).
 3. Lasteaia õppekava on uuendatud.
 4. Lapsed on aktiivsed ümbritseva maailma uurijad ning saavad teadmisi ja oskusi looduslikul viisil.
 5. Lapsed veedavad rohkem aega õues, mis mõjub positiivselt nende tervisele.
 6. On loodud partnersuhted Palamuse lasteaiaga Nukitsamees.
 7. Õpetajate eesti keele õppimine, sh ka aktiivne kasutamine on toetatud.
 8. Lasteaia tegevust positiivselt hindavate lastevanemate osakaal kasvab.
 9. Lastevanemad on teadlikud lasteaia arengu suundumusest ning toetavad seda.
 10. Pedagoogid tunnevad õuesõppe traditsioone ja pedagoogilisi aluseid ning kasutavad neid oma tegevuses.
 11. Lasteaia pedagoogide teadmised on uuendatud ja rikastatud.
 12. Lasteaia kollektiiv on motiveeritud pidevale arengule.
 13. Ühine õppimine koolitustel ja õppereisidel tekitab ühtekuuluvustunnet, soodustab organisatsioonikultuuri kujunemist.
 14. Lasteaia kollektiivi meeskonnatöö tugevneb.
 15. Kõik töötajad on õuesõppe metoodika pooldajad ning kollektiivil on ühised väärtused.

 

Projekti tegevused:

September, oktoober 2017 – Pedagoogide õppesõidud partnerlasteaeda (Palamuse lasteaed Nukitsamees)

Oktoober 2017, jaanuar 2018 –  Koolitus pedagoogide jaoks „Õuesõpe lasteaias“

November 2017, veebruar 2018 – Pedagoogide õppesõidud Iisaku Loodusekeskusesse

Veebruar 2018 – lõppseminar

Veebruar 2018 – Lasteaia õppekava muutmine