Uudised

Lasteaiast

Narva Lasteaed Käoke alustas oma tegevust 1990.a. 10.01.2019.a seisuga tegutseb lasteaias 10 rühma (6 aiarühma ka 4 sõimerühma), kus käib peaaegu 200 last.

Asutus paikneb Narva linna põhjaosas. Lasteaia lähedal asuvad Keeltelütseum ja Pähklimäe Gümnaasium, kellega teeme tihedat koostööd, et laste üleminek lasteaiast kooli oleks loomulik ja sujuv. Lasteaia lähedal asub looduspark Äkkeküla, kus me meelega jalutame ja spordime, talvel suusatame ja kelgutame. Lasteaed tegeleb aktiivselt looduslähedase kasvatamise ja õuesõppega. Suur osa meie õppetegevustest korraldatakse ja läbiviiakse õues, mis annab lastele võimaluse uurimiseks ja aktiivseks liikumiseks värskes õhus.  2016. aastast korraldab lasteaed M.Õ.J.U. kooli (M – mängime, Õ – õpime, J – jalutame, U – uurime). See on traditsiooniline ettevõtmine, mis panustab laste  teadmiste ümbritsevast maailmast laiendamisele aktiiv-, õues-, avastusõppe ja keelekümbluse meetodite abil.

Lasteaias toetatakse ka laste digipädevuste arendamine digitehnoloogiate abil, pidevalt toimuvad robootika tegevused lastele alates 3. eluaastast.

Peale igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse viiakse lasteaias palju erinevaid pere- ja spordiüritusi, tähistatakse kalendritähtpäevi, on korraldatud ka beebi-kool lasteaias mittekäivate laste jaoks.

Viis rühma on liitunud programmiga Kiusamisest vaba lasteaed. Üks rühm töötab osalise keelekümblusmetoodika järgi. Kuus rühma töötavad “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”  pilootprojekti raames.

Lasteaias on täiskoormusega liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja logopeed.

Kontakt

Direktor: Tatjana Dobroljubova

Aadress

Kangelaste, 38
Narva, 20608

Telefon

3544355
3543949

E-mail

kaokelasteaed@gmail.com