Uudised

Lasteaiast

Narva Lasteaed Käoke alustas oma tegevust 1990.a. Lasteaias tegutseb 12 rühma (8 aiarühma ka 4 sõimerühma), kus käib rohkem kui 200 last.

Asutus paikneb Narva linna põhjaosas. Lasteaia lähedal asuvad Keeltelütseum ja Pähklimäe Gümnaasium, kellega teeme tihedat koostööd, et laste üleminek lasteaiast kooli oleks loomulik ja sujuv. Lasteaia lähedal asub looduspark Äkkeküla, kus me meelega jalutame ja spordime, talvel suusatame ja kelgutame. Lasteaed tegeleb aktiivselt õues – ja projektõppega ning pooldab looduslähedast eluviisi. Suur osa meie õppetegevustest korraldatakse ja viiakse läbi õues, mis annab lastele võimaluse uurimiseks ja aktiivseks liikumiseks värskes õhus. Alates 2016. aastast korraldab lasteaed M.Õ.J.U. kooli (M – mängime, Õ – õpime, J – jalutame, U – uurime). See on traditsiooniline ettevõtmine, mis panustab laste  teadmiste ümbritsevast maailmast laiendamisele aktiiv-, õues-, avastusõppe ja keelekümbluse meetodite abil.

Lasteaias toetatakse ka laste digipädevuste arendamine digitehnoloogiate abil, pidevalt toimuvad robootika tegevused lastele alates 3. eluaastast.

Peale igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse viiakse lasteaias palju erinevaid pere- ja spordiüritusi, tähistatakse kalendritähtpäevi, on korraldatud ka beebi-kool lasteaias mittekäivate laste jaoks.

Seitse rühma on liitunud programmiga Kiusamisest vaba lasteaed.  Kaheksa rühma töötavad “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”  pilootprojekti raames. On avatud tasandusrühm, kus käivad logopeediliste erivajadustega lapsed.

2021.aasta septembris liitus lasteaed Rohelise kooli programmiga, mis on üks tuntumatest keskkonnaharidusprogrammidest maailmas.

Lasteaias on täiskoormusega liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja 2 logopeedi.

Kontakt

Direktor: Tatjana Dobroljubova

Aadress

Kangelaste, 38
Narva, 20608

Telefon

3544355
3543949

E-mail

kaokelasteaed@gmail.com