Lasteaiatasu

Lasteaiatasu

Toitlustamine

 

  • Sõimerühm – 2.10€ päevas (sh hommikueine – 0,60€, lõuna – 0,95€, õhtuoode – 0.55€)
  • Aiarühm – 2.30päevas (sh hommikueine – 0,65€, lõuna – 1,05€, õhtuoode – 0,65€)

 

Sõimerühm, aiarühm –32.70 € kuus

Juhul kui lasteasutustes käib kaks ühest ja samast Narva linnas registreeritud perekonnast (kui Narva linnas on registreeritud lapsed ja vähemalt üks laste seaduslik esindaja) pärinevat last, siis moodustab iga lapse eest tasutav vanema osa määr 75% selle lapse eest arvestatud vanema osa määrast, ning juhul kui lasteasutustes käib kolm või enam ühest ja samast Narva linnas registreeritud perekonnast pärinevat last, siis perekond vabastatakse täielikult vanema osa määra tasumisest. Soodustuse saamiseks tuleb esitada lasteaia direktorile vastavasisulise avalduse.

Arved saadetakse lastevanemate meilile või edastatakse paberkandjal iga kuu alguses.

Arve tasumise tähtaeg on tavaliselt hiljemalt kuu 20. kuupäev.

Arve tasumisel tuleb kindlasti märkida arve viitenumber.

Kui arve ei ole õigeaegselt tasutud, peab lapsevanem viivitamatult pöörduda lasteaia direktori poole.