Solidarity Corps – Euroopa vabatahtliku teenistus

Solidarity Corps – Euroopa vabatahtliku teenistus

Alates 2016. aasta aprillist on meie lasteaed Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) vastuvõtev organisatsioon ning me teeme koostööd noorteprogrammiga Euroopa Noored.

Projekti toetab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Programm Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte oma algatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd. Rahastatakse noortevahetusi, -algatusi, -seminare, demokraatiaprojekte, Euroopa vabatahtlikku teenistust ning koolitustegevus- ja võrgustikuprojekte. Infot programmi kohta leiad siit: http://euroopa.noored.ee .

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) annab noortele võimaluse kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. EVT eesmärgiks on edendada noorte seas solidaarsust ja kultuuriteadlikkust, arendada kodanikuaktiivsust ning tugevdada erinevaid võtmepädevusi.

EVT pakub meie lasteaiale võimaluse mitmekesistada tegevusi, toob meie organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid. EVT annab võimaluse suurendada rahvusvahelist koostööd, motiveerida töötajaid ning annab võimaluse õppida uusi kultuure.

Projekti koordineeriv organisatsioon on MTÜ VitaTiim.

2016/2017. õppeaastal on lasteaia vabatahtlik Meltem Bulur Türgist.

2017/2018. õppeaastal on lasteaias vabatahtlik Zoe Brillet Prantsusmaalt.

2020/2021. õppeaastal on lasteaias vabatahtlik Demuri Burjaliani Gruusiast.

2021/2022. õppeaastal on lasteaias vabatahtlik Antonia Schörpf Austriast.

2022/2023. õppeaastal on lasteaias vabatahtlik Vincent Hoffmann Saksamaalt.