Roheline kool

Meie lasteaed liitus programmiga “Roheline kool” 2021. aasta sügisel. Mis on Roheline kool?

Rohelise kooli tutvustus > Keskkonnaveeb > Tallinn

Roheline kool toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpetajad, personal kuni lapsevanemateni välja.

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.
Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.
FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:

 1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
 2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
 3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
 4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
 5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
 6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
 7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Rohelise kooli teemad

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Kliimamuutused
 3. Energia
 4. Globaalne kodakondsus
 5. Tervis ja heaolu
 6. Meri ja rannik
 7. Prügi
 8. Kooliõu
 9. Transport
 10. Jäätmed
 11. Toit

Programmi põhimõtetega ühtib Narva Lasteaia Käoke moto – „Positiivse M.Õ.J.U. all“.

Keskkonna töörühma liikmed:

 1. Tatjana Dobroljubova
 2. Olga Jevgrafova – töörühma juhendaja
 3. Alina Sorgus
 4. Viktoria Horeva
 5. Kristina Pavlova
 6. Darya Pavlova
 7. Anna Mägi
 8. Julia Kossobutskaja
 9. Ene Männamets-Tõll
 10. Larissa Bõkova
 11. Viktoria Juhkov
 12. Svetlana Trizno
 13. Natalja Zaitseva
 14. Marina Naletova
 15. Irina Dronik
 16. Valentina Nikitina
 17. Svetlana Svetlõšenko

2022/2023. õppeaasta teemad:

Elurikkus ja loodus

Meri ja rannik

Prügi ja jäätmed

 

Keskkonna ülevaatuse küsimustikud

Laste küsimustik  https://kaoke.ee/wp-content/uploads/2023/03/анализ-среды-для-детей-1-1.docx

Lapsevanemate küsimustik https://docs.google.com/forms/d/1fLkTfmKipkKiDLFfGfTTrBrcMh48lGO4HZyCgBUiUqE/edit

Töötajate küsimustik https://docs.google.com/forms/d/1Ig6oRC_rdGKS0gh5KqkZrTHC59H_aBzSTOp4X8qqbR0/edit