Üldinfo

Narva Lasteaed Käoke alustas oma tegevust 1990.a. Asutus paikneb Narva linna põhjaosas. Lasteaia lähedal asuvad Keeltelütseum, mis annab meile võimaluse koostööd teostada ning looduspark Äkkeküla, kus me meelega jalutame ja spordime, talvel suusatame ja kelgutame. Lasteaias on avatud 4 sõime- ja 7 lasteaiarühma. Tegeleme loodulähedase kasvatamise ja õuesõppega. Suur osa meie õppetegevustest korraldatakse ja läbiviiakse õues, mis annab võimaluse laste uurimiseks ja aktiivseks liikumiseks värskes õhus. Viis rühma on liitunud programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed”. Lasteaias tegutsevad osalise keelekümblusrpühmad ja “Professionaalne eesti keele õpetaja vene õppekeelega rühmas”  pilootprojekti rühmad, igas rühmas töötavad kaks venekeelset õpetajat ja üks eestikeelne. Õppe- ja kasvatustegevuses kasutame regulaarselt õpperoboteid. Meie lasteaias on suur kogum digivahendeid, mida lubavad mitmekesistada õppeprotsessi. Meie poolt korraldatud tegevus ei ole kunagi igav! Lasteaias on täiskoormusega liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja logopeed, alates 3. eluaastast hakkame õppima lastega eesti keelt.

Tere tulemast!