Üldinfo

Narva Lasteaed Käoke alustas oma tegevust 1990.a. Asutus paikneb Narva linna põhjaosas. Lasteaia lähedal asuvad Keeltelütseum, mis annab meile võimaluse koostööd teostada ning looduspark Äkkeküla, kus me meelega jalutame ja spordime, talvel suusatame ja kelgutame. Lasteaias on avatud 4 sõime- ja 8 lasteaiarühma. Tegeleme õues- ja projektõppega ning pooldame looduslähedast eluviisi. Suur osa meie õppetegevustest korraldatakse ja viiakse läbi õues, mis annab võimaluse laste avastustegevuseks ja aktiivseks liikumiseks värskes õhus. 2021. aasta septembris liitusime Rohelise kooli programmiga. Seitse rühma on liitunud programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed”. Lasteaias tegutsevad “Professionaalne eesti keele õpetaja vene õppekeelega rühmas”  pilootprojekti rühmad, igas rühmas töötavad kaks venekeelset  ja üks eestikeelne õpetajat. Õppe- ja kasvatustegevuses kasutame regulaarselt õpperoboteid. Meie lasteaias on suur kogum digivahendeid, mida lubavad mitmekesistada õppeprotsessi. Meie poolt korraldatud tegevus ei ole kunagi igav! Lasteaias on täiskoormusega liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja 2 logopeedi. On avatud erirühm (tasandusrühm).

Tere tulemast!