Lasteaeda vastuvõtt

Lasteaeda vastuvõtt

 

Lapse lasteaeda vastuvõtt toimub Narva Linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel https://www.riigiteataja.ee/akt/410092022008

Lapsele koha saamiseks tuleb last lisada järjekorda. Lapse lasteaia järjekorda panemiseks tuleb esitada taotluse  haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas www.arno.ee  ID- kaardi, Smart-ID või Mobiil ID abil.  Taotlust saab täita ka kohapeal lasteaias või Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas, saab saata ka digiallkirjaga  aadressile:  kaokelasteaed@gmail.com või kultuur@narva.ee.  Koos taotlusega tuleb esitada ka lapse sünnitunnistuse koopiat.

Kõik lasteaiakoha taotlused, mis on juba esitatud, edastatakse Kultuuriosakonda ning kantakse ARNO veebikeskkonda.