Üldinfo

Narva Lasteaed Käoke alustas oma tegevust 1990.a. Asutus paikneb Narva linna põhjaosas. Lasteaia lähedal asuvad Keeltelütseum, mis annab meile võimaluse koostööd teostada ning looduspark Äkkeküla, kus me meelega jalutame ja spordime. Lasteaias on avatud 4 sõime- ja 5 lasteaiarühma. Tegeleme loodulähedase kasvatamise ja õuesõppega. Üks rühmadest on liitunud programmiga Kiusamisest vaba lasteaed. Kaks rühma töötavad osalise keelekümblusmetoodika järgi. Lasteaias on täiskoormusega liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja logopeed, lastel alates 3. eluaastast on korraldatud eesti keele tunnid.