Üldinfo

Narva Lasteaed Käoke alustas oma tegevust 1990.a. Asutus paikneb Narva linna põhjaosas. Lasteaia lähedal asuvad Keeltelütseum, mis annab meile võimaluse koostööd teostada ning looduspark Äkkeküla, kus me meelega jalutame ja spordime, talvel suusatame ja kelgutame. Lasteaias on avatud 4 sõime- ja 7 lasteaiarühma. Tegeleme loodulähedase kasvatamise ja õuesõppega. Suur osa meie õppetegevustest korraldatakse ja läbiviiakse õues, mis annab võimaluse laste uurimiseks ja aktiivseks liikumiseks värskes õhus. Kolm rühma on liitunud programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed”. Kaks rühma töötavad osalise keelekümblusmetoodika järgi. Viis rühma töötavad “Professionaalne eesti keele õpetaja vene õppekeelega rühmas”  pilootprojekti raames, kus töötavad kaks venekeelset õpetajat ja üks eestikeelne. Õppe- ja kasvatustegevuses kasutame regulaarselt õpperoboteid. Meie lasteaias on suur kogum digivahendeid, mida lubavad mitmekesistada õppeprotsessi. Meie poolt korraldatud tegevus ei ole kunagi igav! Lasteaias on täiskoormusega liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja logopeed, lastel alates 3. eluaastast on korraldatud eesti keele tunnid.

Tere tulemast!