Üldinfo

Narva Lasteaed Käoke alustas oma tegevust 1990.a. Asutus paikneb Narva linna põhjaosas. Lasteaia lähedal asuvad Keeltelütseum, mis annab meile võimaluse koostööd teostada ning looduspark Äkkeküla, kus me meelega jalutame ja spordime, talvel suusatame ja kelgutame. Lasteaias on avatud 4 sõime- ja 5 lasteaiarühma. Tegeleme loodulähedase kasvatamise ja õuesõppega. Suur osa meie õppetegevustest korraldatakse ja läbiviiakse õues, mis annab võimaluse laste uurimiseks ja aktiivseks liikumiseks värskes õhus. Üks rühmadest on liitunud programmiga Kiusamisest vaba lasteaed. Kaks rühma töötavad osalise keelekümblusmetoodika järgi. Lasteaias on täiskoormusega liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja logopeed, lastel alates 3. eluaastast on korraldatud eesti keele tunnid.

Tere tulemast!