Digipädevused ja robootika

Narva Lasteaia Käoke üheks õppe- ja kasvatustegevuse põhimõteteks on laste digipädevuse alusoskuste kujundamine. Miks on oluline kujundada laste digipädevusi juba lasteaias? Meid ümbritseb iga päev tehnoloogia, lapsed puutuvad  kokku kõikvõimalike digivahenditega varajasest east saadik, tunnevad ja käsitlevad neid palju rohkem ja osavamalt kui nende vanemad või õpetajad lasteaias. Tavaliselt piirduvad laste oskused digivahendite kasutamisel just mängudega: nt. nutitelefon, mängukonsool, millega saab  laps ilma väljaõppeta hästi hakkama. Tänapäevased IT-teenused on kasutajasõbralikud ja intuitiivselt arusaadavad. Kuna meie maailm on iga aastaga  elektroonilisem, siis meie lasteaed pooldab seda mõtet, et on vaja lastele õpetada, kuidas õigesti erinevaid digivõimalusi kasutada.

Alustasime lihtsamatest asjadest, mis on lastele aimatavad ja meeldivad. Muidugi, on olemas meil ka interaktiivsed tahvlid rühmades ning õpetajad korraldavad õppetegevusi ka nende aktiivsel kasutamisel. Aga lastelemmikud on siiski meie uued põrandarobotid.

Narva Lasteaia Käoke projekt robootiliste vidinate õppetöös kasutamisest sai 2017. aastal rahalise toetuse HITSA poolt ning tulemusena olid soetatud laste õppetegevuste mitmekesistamiseks robotid. Nii ilmusid lasteaias Bee- ja Blue botid ja teised vajalikud õppematerjalid: õppematid, pildid, kaardid. 2017. a. septembrist hakkasid lasteaia vanemad rühmad kasutama digiseadmeid igapäevases õppetegevuses. Bee- ja Blue- botide abil omavad lapsed esimesi teadmisi lihtsamate digiseadmete juhtimisest ja programmeerimisest, laste jaoks loomulikul viisil: mängu kaudu. Armsad väikesed põrandarobotid aitavad lapsi oma teadmisi, loovust, mõju arendada. Ammuks, on see väga lõbus!