Pilootprojekt “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”

Meie lasteaed on liitunud pilootprojektiga “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” septembrist 2018.a. Kolmas rühmas alustasid oma tööd kolm eesti keele õpetajat. Iga päev korraldavad õpetajad eesti keeles õppetegevusi koostöös venekeelsete õpetajatega. Projekti raames läbisid rühma meeskonnad ja lasteaia juhtkond täiendkoolituse ning said tänukirju.

Alates 2020.a. septembrist avasime veel kaks pilootprojekti rühma. Alates 2021.õppeaastast on avatud veel üks rühm 3.aastaste laste jaoks: Sajajalgsed.

Praegu on liitunud projektiga järgmised rühmad: Liblikad, Teokesed, Jaaniussikesed, Mesimummud, Kiilikesed, Sajajalgsed.

Varajase keeleõppe pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“ sisuks on kvaliteetse keeleõppe tagamine ja erinevate keeleõppemudelite piloteerimine. Samal ajal arendatakse nii eesti kui muu kodukeelega õpilaste emakeeleoskust.

Ootame projektist eelkõige saada uusi teadmisi, kuidas õpetada lastele keelt, et nad suudaksid rääkida ning suhelda eesti keeles. Lapsed orienteeruvad paremini keeles, puudub keelebarjäär ja lastel ühel ajal arenevad mõlemad keeled.  Projekti käigus on lastel võimalik omandada kaks keelt ja kui nad kooli lähevad, on neil teadmised mõlemast keelest. Lisaks keelele on lastel võimalik tundma õppida ka eesti kultuuri, traditsioone ja saada ka vastavaid kogemusi. Üks projekti põhimõteteks on meeskonnatöö. Koostöö peaks toimima kõigi osapooltega nii, et koos õpitakse üksteise kogemustest ja toimitakse nagu üks pere, kellel on ühine keel. Töötajate vahel peaks olema harmoonia ja usaldus, et kõik oleks koostööst huvitatud ja teeksid tööd rõõmuga. Kõigil on ühine eesmärk – luua lastele turvaline, rahulik, nende arengut ja keeleõpet toetav õpikeskkond. Meie lasteaia rühmade meeskonnad arvestavad oma töös laste vajadusi ja võimeid, üheskoos planeeritavad õppe- ja kasvatustegevusi ning et kõik meeskonnaliikmed tunnevad ennast mugavalt ja on motiveeritud õppima.

Meie eesti keele õpetajad:

Alina Naganova (rühm Liblikad)

Alina Sorgus (rühm Teokesed)

Viktoria Juhkov (rühm Jaaniussikesed)

Julia Kossobutskaja (rühm Kiilikesed)

Ene Männamets-Tõll (rühm Mesimummud)

Alina Lanman (rühm Sajajalgsed)