Andmekaitsetingimused

Narva lasteaed Käoke juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnoormidest ning Narva Lasteaia Käoke andmekaitsetingimustest (kinnitatud direktori 18.02.2019.a. käskkirjaga nr 1.4/2).

Narva linna veebilehel on avaldatud Narva linna andmekaitsetingimused, mis on leitavad siin https://www.narva.ee/andmekaitsetingimused

Töötleme isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.

Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

Narva Lasteaia Käoke andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Narva Linnavalitsuse spetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@narva.ee

Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida asutuse andmekaitse küsimuste lahendamist, on lasteaia sekretär-asjaajaja. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on võimalik pöörduda lasteaia sekretäri poole e-posti aadressil sekretarkaoke@gmail.com