Õuesõpe

23 okt
0 comment

21. oktoobril toimus Õuesõppe koolituse esimene moodul. Antud koolitus oli korraldatud “Õuesõppe süsteemi loomine Narva Lasteaias Käoke õppekava arendamise ning meeskonnatöö tõhustamise abil” projekti raames. Projekt sai rahalise toetuse SA-lt Innove. Koolitajaks oli Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži õppejõud Lehte Tuuling. Tutvusime õuesõppe metoodika ajalooga. Koolitus oli nii teoreetiline kui ka praktiline: lasteaia õues uurisime koos õpetajatega putukaid, puid, lehte ja muid asju. Jalutuskäigu ajal võib olla mitte ainult lõbus, vaid ka väga huvitav! Kavandame  projekti käigus saadud teadmisi kasutama lasteaia suunda arendamiseks. Pakkume lastele õppetegevusi ka loodulikus keskkonnas.

 

Leave your thought