töö korraldus

Toitlustamise maksumus lasteaias!

19 Apr

Lugupeetud lapsevanemad, teavitame teid, et alates 1. maist tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 20 sendi võrra! Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas. Toidukulu päevamaksumus on alates 1. maist sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas. Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.

Loe lähemalt

Tähtis teade!

15 Feb

Lugupeetud lapsevanemad! Teavitame teid, et sel aastal on lasteaed kollektiivpuhkusel 01.07.2022 – 01.08.2022. Lasteaias töötab valverühm. Vanemad, kes vajavad lapsele kohta valverühmas, peavad esitama avalduse direktorile kuni 28. veebruarini.  Küsimuste korral pöörduge juhtkonna poole tel. 3544355

Loe lähemalt

Tähtis teade!

11 Nov

Õuesõpe on laste lemmik!

11 May

Meie lasteaia õueala on juba kolm nädalat kinni. Me peame endale leidma uusi võimalusi värskes õhus rohkem aega veetma. Õnneks, lasteaia lähedal on kohad, kuhu saab minna ja loodust nautida: Äkkeküla, tiik. Just sellepärast hindame kõrgelt õuesõpet! Selle metoodikaga saab mitte ainult oma teadmisi loodusest täiendada, vaid lõimida kõik õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi. Looduses õpime loendama, lugema, jutukesi koostama, samas

Loe lähemalt

Tähtis teade! Ehitustööd lasteaia territooriumil!

21 Apr

Lugupeetud lastevanemad, informeerime, et alates 19.04.2021 alustab Narva Vesi AS meie lasteaia territooriumi drenaažisüsteemi ehitustöid! Tööde piirkond on piirdeaiaga ümbritsetud. Õuealal töötab ehitustehnika, olge ettevaatlikud! Lasteaia juhtkond.

Loe lähemalt

Juhend lasteaedadele seoses COVID-levikuga!

01 Dec

Hügieeniinfo, mille õpetaja võiks vanematele lasteaia/lapsehoiu lastele edasi anda: 1. Pesta alati käsi õuest tuppa tulles, enne söömist ja pärast tualeti kasutamist. Muudel juhtudel pesta käsi kohe pärast käte määrdumist. 2. Vältida kehalist kontakti – väldi kehalist kontakti täiskasvanute ja lastega, kes köhivad või aevastavad. Kui seisad sellistele täiskasvanule või lapsele liiga lähedal, võid näiteks aevastamise korral piisknakkuse õhuga koos

Loe lähemalt