lapsevanematele

Eestikeelsele haridusele üleminek

12 Feb

Eestikeelsele õppele ülemineku eesmärk on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine eesti keelele on laste ja noorte endi huvides, kuna eestikeelne õppetöö aitab lastel ja noortel lõimuda Eesti kultuuri- ja väärtusruumi, nii et nad ei kaota oma identiteeti, kuid laiendavad oma valikuvõimalusi. Ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja

Loe lähemalt

Tähtis teade! ARNO-süsteem

29 Sep

Narvas võetakse kasutusele lasteaiateenuse taotluste menetlemiseks ARNO. Alates selle aasta oktoobrist toimub Narvas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO www.arno.ee.  Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. Samaaegselt võib endiselt kasutada ka paber- või e-

Loe lähemalt

Lugupeetud lapsevanem!

11 May

Toitlustamise maksumus lasteaias!

19 Apr

Lugupeetud lapsevanemad, teavitame teid, et alates 1. maist tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 20 sendi võrra! Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas. Toidukulu päevamaksumus on alates 1. maist sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas. Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.

Loe lähemalt

Tähtis teade!

15 Feb

Lugupeetud lapsevanemad! Teavitame teid, et sel aastal on lasteaed kollektiivpuhkusel 01.07.2022 – 01.08.2022. Lasteaias töötab valverühm. Vanemad, kes vajavad lapsele kohta valverühmas, peavad esitama avalduse direktorile kuni 28. veebruarini.  Küsimuste korral pöörduge juhtkonna poole tel. 3544355

Loe lähemalt

Tähtis teade!

11 Nov