Tähtis teade!

15 Feb

Lugupeetud lapsevanemad!

Teavitame teid, et sel aastal on lasteaed kollektiivpuhkusel 01.07.2022 – 01.08.2022. Lasteaias töötab valverühm. Vanemad, kes vajavad lapsele kohta valverühmas, peavad esitama avalduse direktorile kuni 28. veebruarini. 

Küsimuste korral pöörduge juhtkonna poole tel. 3544355