eestikeelsele haridusele üleminek

Räägime lastega eestikeelsele haridusele üleminekust

17 Apr

17. aprillil toimus järjekordne Lastekogu. Lastekogu teemaks oli eestikeelsele haridusele üleminek. Nii palju räägime sellel teemal täiskasvanutega, aga ei küsinud siiamaani laste arvamust üleminekust. Lastekogu on aiarühmade laste esindajate koosolek: kaks last igast rühmast. Esialgselt küsisime lastelt, missugused plussid võiksid üleminekul olla ning lapsed vastasid, et nad saaksid rohkem eesti keelt aru saada ja rohkem rääkida erinevates eesti lindades. Lapsed

Loe lähemalt

Eestikeelsele haridusele üleminek

12 Feb

Eestikeelsele õppele ülemineku eesmärk on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine eesti keelele on laste ja noorte endi huvides, kuna eestikeelne õppetöö aitab lastel ja noortel lõimuda Eesti kultuuri- ja väärtusruumi, nii et nad ei kaota oma identiteeti, kuid laiendavad oma valikuvõimalusi. Ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja

Loe lähemalt