arendustegevus

Eestikeelsele haridusele üleminek

12 Feb

Eestikeelsele õppele ülemineku eesmärk on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine eesti keelele on laste ja noorte endi huvides, kuna eestikeelne õppetöö aitab lastel ja noortel lõimuda Eesti kultuuri- ja väärtusruumi, nii et nad ei kaota oma identiteeti, kuid laiendavad oma valikuvõimalusi. Ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja

Loe lähemalt

ERASMUS+ projekti teostamine ja tulemused

23 Oct

Lõppes meie projekt “Narva Lasteaia Käoke pedagoogide eripedagoogiliste pädevuste arendamine ja toetamine” (2022-1-EE01-KA122-SCH-000076479), mis toimus ERASMUS + ja Euroopa Liidu rahastamisel. Projekti käigus sai 12 pedagoogi täiendavat koolitust erinevates euroopa riikides: Hispaanias, Soomes, Horvaatias, Hollandis, Itaalias ja Sloveenias. Projekti kogumaksumus on 25800 euro. Projekti eesmärk on Narva Lasteaia Käoke erivajadustega laste toetamine ja õppetegevusesse kaasamine ja töötajate pädevuste arendamine. Selle

Loe lähemalt

eTwinningu kool 2023-2024

18 Sep

See õppeaasta on alanud vahvast uudisest. Meie lasteaed on saavutanud eTwinningu kooli nime! Tänu meie õpetajate aktiivsele rahvusvahelisele projektitegevusele on meil imeilus lipp olemas. Eraldi täname eesti keele õpetajat Alina Naganovat. Jätkame edasi samas vaimus projektitegevuse arendamisega! Oleme väga uhked ja tänulikud!

Loe lähemalt

Aasta õppijasõbralik tööandja!

15 Nov

Rahvusvaheline konverents Palamusel

29 Aug

24.08.22 toimus Palamusel traditsiooniline rahvusvaheline pedagoogiline konverents. Selle aasta teema oli seotud looduses õppimisega. Meie lasteaia kollektiivi esindajad: direktor Tatjana Dobroljubova, õppealajuhataja Olga Jevgrafova, õpetajad Alina Lanman ja Maria Lenina tegid konverentsi raames ettekande ERASMUS+ projekti kohta. Jutustasid kolleegidele Palamuselt, Jõgevamaalt, Tartumaalt ja Lätist oma kogemusest ERASMUS+ programmis osalemises ja oma projekti “Pedagoogide M.Õ.J.U.” tulemustest. Kolleegid panid palju küsimusi nii

Loe lähemalt

Projekt Erasmus+ “Pedagoogide M.Õ.J.U.”

22 Jul

Jätkame oma projektiga “Pedagoogide M.Õ.J.U.” 8 lasteaia töötajat on käinud Sloveenias lasteaia tegevusi õues- ja projektiõppe valdkondades õppimas ja oma kogemusi kolleegidega jagamas. 30.aprillis alustasime koolitust “Õues- ja projektiõpe lasteaias” Sežanas, Sloveenias. Külastasime lasteaedu, kus kasutatakse õuesõpet põhimeetodina, jälgisime Sloveenia lasteaia õpetajate tööd, õppetegevuse korraldust ja koostööd kogukonnaga. Sežanas tegutseb ka metsalasteaed ja selle külastamine pakkus huvi ka. Saime teada,

Loe lähemalt

Erasmus + projekt “Pedagoogide M.Õ.J.U.”

22 Apr

Narva Lasteaia Käoke pedagoogide koolitus Hispaanias Erasmus + projekti raames. Meie lasteaia üks prioriteetidest on laste õpetamine õues, väljaspool lasteaeda. Juba neljandat aasta arendame seda suunda, toetudes laste huvidele ja võimetele. Õuesõppe muutub aina populaarsemaks ning vaatamata sellele, et meil Eestis kasutatakse see meetod piisavalt harva, oleme me arvamusel, et see on väga efektiivne ja sobilik meetod koolieelikute jaoks. Õuesõppe

Loe lähemalt

Solidarity Corps vabatahtliku teenistus

02 Dec

Sellest õppeaastast alustab oma vabatahtlikku teenistust meie lasteaias Austriast pärit Antonia. Antonia on noor, uudishimulik, rõõmsameelne ja lastega töös huvitatud noor neiu. Vabatahtliku mentor on Kiilikeste rühma õpetaja Maria Lenina. Meie uus vabatahtlik on väga loominguline: ta mängib kitarri, laulab ja joonistab. Tal on juba kogemus vabatahtlikku teenistuses ning me oleme väga rõõmsad, et Antonia tuli meie juurde. Vaatamata sellele,

Loe lähemalt

Lastekogu

01 Dec

Meie lasteaed peab oluliseks laste kaasamist lasteaia tegevuse kavandamisesse, aga keegi ei tea kuidas seda parem korraldada. Üks kord olime käinud Kohila lasteaias Sipsik, kus juba ammu tegutseb lastekogu, kuhu kuuluvad direktor ja vanematest rühmadest lapsed. “Nii tore idee!” – mõtlesime meie ning otsustasime, et vajame seda ka! 30. novembril toimus meil esimene lastekogu koosolek, kus iga rühma esindajad said koos

Loe lähemalt

Vabatahtlike programm meie lasteaias

15 Sep

Juba aastaid tegutseb meie lasteaias Solidarity Corp rahvusvaheline vabatahtlike programm, mille raames tulevad lasteaeda erinevatest riikidest noored inimesed. Meil on olnud juba vabatahtlikud Türgist, Prantsusmaalt ja Gruusiast. Millega nad siin siis tegelevad? Vabatahtlikud korraldavad lastega mänge, jutustavad lastele oma riigist, kultuurist ja keelest, milles nad räägivad. Nendel on võimalus korraldada ka näiteks oma huviring, kus lapsed saavad midagi uut ja põnevat kogeda. Terve

Loe lähemalt