Projekt Erasmus+ “Pedagoogide M.Õ.J.U.”

22 Jul

Jätkame oma projektiga “Pedagoogide M.Õ.J.U.” 8 lasteaia töötajat on käinud Sloveenias lasteaia tegevusi õues- ja projektiõppe valdkondades õppimas ja oma kogemusi kolleegidega jagamas. 30.aprillis alustasime koolitust “Õues- ja projektiõpe lasteaias” Sežanas, Sloveenias. Külastasime lasteaedu, kus kasutatakse õuesõpet põhimeetodina, jälgisime Sloveenia lasteaia õpetajate tööd, õppetegevuse korraldust ja koostööd kogukonnaga. Sežanas tegutseb ka metsalasteaed ja selle külastamine pakkus huvi ka. Saime teada, et Sloveenia lasteaiad kasutavad iga võimalust, et õppida väljastpoolt klassi, kuna see pakub lastele rohkem huvi ja rõõmu. Sloveenia muuseumid koostavad lasteaia lastele erinevaid õppeprogramme ja õpperadasid, et motiveerida neid rohkem teadmisi oma kodupaigast saada. See oli nii huvitav ja põnev kogemus ja nii palju uusi ideid, et pöördusime Eestisse kindla sooviga Sloveenia kolleegidega koostööprojekte kirjutada ja neid ellu viia! Erasmus+ programm annab võimalust mitte ainult oma teadmisi täiendada ja oskusi (sh. inglise keele oskus) harjutada, vaid ka tunda ühtsust Euroopa ühiskonnaga, leida kolleege – koostöö partnereid.

Õpetajad: Alina Sorgus, Maria Lenina, Julia Kossobutskaja, Marina Tšernomorskaja, Viktoria Horeva, Alina Naganova

Juhtkond: Olga Jevgrafova (õppealajuhataja), Tatjana Dobroljubova (direktor)