ERASMUS+ projekti teostamine ja tulemused

23 Oct

Lõppes meie projekt “Narva Lasteaia Käoke pedagoogide eripedagoogiliste pädevuste arendamine ja toetamine” (2022-1-EE01-KA122-SCH-000076479), mis toimus ERASMUS + ja Euroopa Liidu rahastamisel. Projekti käigus sai 12 pedagoogi täiendavat koolitust erinevates euroopa riikides: Hispaanias, Soomes, Horvaatias, Hollandis, Itaalias ja Sloveenias. Projekti kogumaksumus on 25800 euro. Projekti eesmärk on Narva Lasteaia Käoke erivajadustega laste toetamine ja õppetegevusesse kaasamine ja töötajate pädevuste arendamine. Selle eesmärgi teostamiseks on loodud lasteaias projektis osalevatest pedagoogidest tugivõrgustik, mis aitab teisi õpetajaid igapäevases töös, nõustab neid kaasava hariduse valdkonnas, kaasab lapsevanemaid arendustegevusesse. Projekti käigus said pedagoogid uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi, samas ka erinevaid õppematerjale, mis on teistes riikides kasutamisel. Iga projektis osaleja jagas saadud teadmisi  nii enda lasteaia kolleegid,  kui ka teiste lasteasutuste esindajatega.