Toitlustamise maksumus lasteaias!

19 Apr

Lugupeetud lapsevanemad, teavitame teid, et

alates 1. maist tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 20 sendi võrra!

Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas. Toidukulu päevamaksumus on alates 1. maist sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas. Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.