Õuesõppe süsteemi loomine Narva lasteaias Käoke õppekava arendamise ning meeskonnatöö tõhustamise abil

09
0 comment

Lõpetasime meie suurt projekti, mis oli toetatud Innove Sihtasutuse poolt 2290. euro ulatuses. Alustasime projekti 15. septembril 2017 a. ning lõpetasime 15.veebruaril 2018.a. Need olid 5 väga huvitavat kuud. Oli korraldatud 2 sõitu Palamuse partnerlasteaeda, kus me saime kogemusi jagada ning õues korraldatud tegevusi vaadata ja analüüsida. 2 sõitu Iisaku Looduskeskusesse, kus võivad lapsed ökoloogilisi programme õppida ja kodukoha loodust uurida. Projekti raames olid korraldatud õuesõppe- ja meeskonnakoolitused: “Õuesõpe lasteaias III”, “Meeskonna kujunemine”. Ühine õppimine koolitustel ja õppereisidel aitas meid tekitada ühtekuuluvustunnet, soodustada organisatsioonikultuuri kujunemist. Lasteaia kollektiivi meeskonnatöö on tugevdatud. Projekti üks tähtsamatest eesmärkidest oli õuesõppe korraldamise süsteemi loomine, mis on juurutatud lasteaia õppekavasse ning töösse. Tulemusena on õppekava muutuste õuesõppe valdkonnas arutlemine ja õppenõukogul kooskõlastamine ja kinnitamine. Õuesõpe on õppetegevuse korraldamise üks prioriteetsetest viisidest, õuesõppe tegevuste osakaal on suurenenud. Lasteaia õppekava arendamine on meeskonnatöö ja kollektiivil on kujunenud ühine arusaam õuesõppe korraldamisest ning hea üksteisemõistmine. Loodame, et lastevanemad samuti toetavad meid, kuna sellest on lastele kasu. Lapsed on aktiivsed ümbritseva maailma  uurijad ning saavad teadmisi ja oskusi looduslikul viisil. Veendusime, et õppetegevusi on võimalik õues korraldada, tulemusena lapsed veedavad rohkem aega õues, mis mõjub positiivselt nende tervisele.

   

Leave your thought