LAK-õppe kuu üritused

29 Apr

Alates 2010. aasta aprillikuust on haridusasutused eesti keele õpetamisel lahendust leidnud lõimitud aine- ja keeleõppest, kus aineõppes on toetatud keeleõpe. LAK-õppe kuu on heade kogemuste tutvustamise kuu! Meie lasteaed viis läbi aprilli kuu jooksul lõimimispõhimõtteid ja õpetajate koostööd tutvustavaid sündmusi. Sellel aastal esitasime meie naabruslasteaedadele muinasjutu “Eestimaa värvid”  ja korraldasime kaks linnaviktoriini eesti lastekirjandusest IKT-tehnoloogiate kasutamisel. LAK-õppe kuu raames olid läbiviidud ka üritused lastele ja lastevanematele. Üritused olid korraldatud ja läbiviidud meie tubli õpetajate poolt:

Maria Lenina, Alina Rusak, Evgeniya Terehhova, Viktoria Juhkov, Julia Kossobutskaja, Ene Männamets-Tõll.