Juhend lasteaedadele seoses COVID-levikuga!

01 Dec

Hügieeniinfo, mille õpetaja võiks vanematele lasteaia/lapsehoiu lastele edasi anda:

1. Pesta alati käsi õuest tuppa tulles, enne söömist ja pärast tualeti kasutamist. Muudel juhtudel pesta käsi kohe pärast käte määrdumist.

2. Vältida kehalist kontakti – väldi kehalist kontakti täiskasvanute ja lastega, kes köhivad või aevastavad. Kui seisad sellistele täiskasvanule või lapsele liiga lähedal, võid näiteks aevastamise korral piisknakkuse õhuga koos sisse hingata ja ise ka haigestuda.

3. Mitte katsuda kätega oma silmi, nina ja suud – käed puutuvad alati kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla viiruste poolt saastatud.

4. Vee joomiseks kasutada isiklikku joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav) – vajalik nohu, köha ja teiste nakkushaiguste leviku vältimiseks. Hoia seda oma kapis või õpetajaga kokku lepitud kohas.

5. Vältida teiste nakatamist – kui aevastad või köhid, kata oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Viska salvrätik koheselt prügikasti ja pese kohe käed. Suu ja nina katmine 25.05.2020 takistab pisikute ja viiruste edasilevimist. Kui aevastad vastu oma paljast kätt, võivad pisikud ja viirused sattuda sinu käte kaudu teistele inimestele ja esemetele, kui neid katsud. Kui salvrätikut ei ole käepärast, aitab ka see, kui keerata köhimise või aevastamise ajaks nägu teistest inimestest eemale – mitte köhida/aevastada teistele peale. Võttes arvesse, et COVID-19 on Eestis laialdase levikuga, siis tuleb kõiki ägedate respiratoorsete sümptomitega lapsi käsitleda COVID-19 suhtes kahtlastena. Juhul, kui lapsel avalduvad lasteaias/lasehoius viibimise ajal sümptom(id) (köha, palavik), siis:  Tuleb asutuse töötajal koheselt kontakteeruda lapsevanemaga, paludes vanemal esimesel võimalusel lapsele järele tulla.  Enne vanema lasteaeda/lapsehoidu kohale jõudmist tuleb leida võimalus haigestunud lapse ajutiseks isoleerimiseks. Last isoleerides on oluline teda mitte hirmutada. Selgitada haigestunud lapsele ja teistele rühmas viibinud lastele isoleerimise vajalikkust neile arusaadaval ja toetaval viisil.  Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada koheselt 112.  Haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv tuleks viia miinimumini.  Üldkasutatavad ruumid, pinnad ja esemed (nt ukse käepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) tuleb kohe pesemis- ja desinfektsioonivahenditega puhastada.  Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (nt taskurätikud jm).  Paluda vanemal koheselt konsulteerida lapse perearstiga.  COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunud lapse vanem teavitaks lasteaeda, et lapse COVID-19 diagnoos leidis kinnitust.  Lasteaed/lapsehoid teavitab tulemusest ka teiste lasteaias/lapsehoius käivate laste vanemaid. Teavituse koostamisel olla delikaatne, mainimata haigestunud lapse nime jm andmeid, mis last äratuntavaks teeks.  Kui lapse COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, tuleb see lasteaia/lapsehoiu rühm sulgeda. Lähikontaktis* viibinud lapsed (haigestunud lapse rühm) ja töötajad jäävad koju 14 päevaks. Lapsega isolatsioonis viibides tuleb vanemal välistada lapse ja iseenda füüsilised kontaktid teiste peredega, sealhulgas teiste lastega mängimine ja viibimine rahvarohketes kohtades. Samuti on oluline välistada kontaktid vanemaealistega (nt vanaemad, vanaisad) ja/või kroonilise haiguse diagnoosiga inimestega, kes kuuluvad riskirühma.  Teised rühmad võivad jätkata tavapärast rutiini. Lasteaia/lapsehoiu töötajad ja lapsevanemad jälgivad laste ja enda tervist. Sümptomite ilmnemisel võtta koheselt ühendust oma perearstiga või helistada 1220.