“Solidarity Corps” projekti teostamine

28 Nov

Sel aastal jätkame koostööd Euroopa programmiga “Solidarity Corps” ning vabatahtlike teenimist lasteaias. Meie tööle tuli Vincent Saksamaalt. Tema on sõbralik, vastutustundeline ja töökas. Põhiülesanne on lastega tegevuste korraldamine ja läbiviimine rühmaõpetaja juhendamisel. Igal vabatahtlikul on ka oma projekt, mis on seotud ökoloogiliste teemadega: taaskasutamine, säästlik tarbimine, sorteerimine… Vincent tegeleb projektiga meie lapsi kaasates. Vabatahtlik osaleb aktiivselt lasteaia elus: võtab osa üritustest, aitab nende korraldamise- ja läbiviimisega. Vincent on hea suhtleja ning kohe leidis ühist keelt nii laste kui kolleegidega. Tubli noormees räägib meile  oma kodumaast, selle eripärast ja tavadest. Antud projekt annab meie võimalust silmaringi laiendada, keele oskusi praktiseerida, samas leiame palju abi igapäeva

ste lasteaia toimingute teostamisel.