ERASMUS+ projekt

03 Jul

ERASMUS+ õpiränne

Meie lasteaed saab teist aastat järjest haridusprojektide korraldamiseks toetust Euroopa agentuurilt Erasmus +. 2021. aastal kirjutas lasteaia juhtkond projekti „Pedagoogide M.Õ.J.U“, mille eesmärgiks oli koolitada meie lasteaia õpetajaid õues- ja projektõpet.
2022. aastal saime rahastuse erivajadustega lastega töötamise koolituste läbiviimiseks. 12 lasteaiaõpetajat said läbida eripedagoogikakursused erinevates Euroopa riikides: Soomes, Sloveenias, Hispaanias, Hollandis, Itaalias ja Horvaatias.
Sellise koolituse peamine eesmärk on kogemuste vahetamine erinevate riikide õpetajate vahel.

Igas riigis, kus käisid meie õpetajad, on oma erivajadustega laste õpetamise ja tugisüsteem, oma meetodid ja lähenemisviisid eduka õppeprotsessi korraldamiseks. Koolituskeskuste mentoritel õnnestus optimaalselt ühendada teooria praktikaga ja ühendada erinevate riikide õpetajad produktiivses tegevuses: ülesanded paaris, individuaalselt, alarühmades, arvamuste vahetamine – kõik see võimaldas laiendada õpetajate teadmised laste õppemeetoditest.

Peale igat sellist õppereisi teeme praktilise seminare, kus tutvustame kõikidele kolleegidele omandatud teadmisi ja koolitusmaterjale, näitame metoodilisi võtteid ja lähenemisi.
See projekt võimaldas vaadata teistsuguse pilguga meie asutuses olemasolevale erivajadustega laste tugisüsteemile. Koolituse tulemuseks oli uudse õpikäsituse loomine ja kõigi laste kaasamine õppeprotsessi.

Oluline on märkida, et õpetajate kogemuste vahetamine aitab vaadata maailma laiemalt, parandada õpetamisoskusi ja muutuda avatumaks erinevatele kultuuridele. Võib öelda, et Erasmus+ programm toetab õpetajate soovi oma ideid ellu viia, oskusi praktiseerida ning motiveerib ka lastega edukalt töötama erinevates valdkondades. Koolituse raames suhtlevad õpetajad omavahel inglise keeles, täiendades oma teadmisi, leides partnereid edasisteks projektitegevusteks ja loomulikult tutvudes maaga, kuhu nad õppima tulid.